Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Stróży

 

 1. JĘZYK POLSKI - mgr Dorota Spyrka, mgr Natalia Błądek, mgr Danuta Gontarska
 2. HISTORIA - mgr Anna Ligas, mgr Dorota Spyrka, mgr Grzegorz Wilczek
 3. JĘZYK ANGIELSKI - mgr Katarzyna Krzyściak, mgr Dominika Stopka
 4. JĘZYK NIEMIECKI - mgr Barbara Gąsior
 5. GEOGRAFIA - mgr Marzena Bartosz
 6. FIZYKA - mgr Maria Toporkiewicz
 7. RELIGIA - ks. mgr Eugeniusz Kamionka
 8. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - mgr Ewa Szuster
 9. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, BIBLIOTEKA, NAUCZANIE INDYWIDUALNE- mgr Anna Wikar
 10. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, PLASTYKA, MUZYKA - mgr Józefa Kordeczka
 11. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - mgr Józefa Opioła
 12. MATEMATYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE - mgr Wioletta Nowak 
 13. WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - mgr Mateusz Nowak
 14. BIOLOGIA, CHEMIA - mgr Bogumiła Śmiałek
 15. TECHNIKA, INFORMATYKA - mgr inż. Stanisław Opach
 16. ZAJECIA LOGOPEDYCZNE - mgr Barbara Gąsior
 17. WDŻWR, DORADZTWO ZAWODOWE - mgr Katarzyna Filipiak