„BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU”

06.06.2019

Certyfikat

Nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT poświadczający udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU” opracowanej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „ARCHEZJA” i współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Realizowane cele kampanii:

- nauczanie młodzieży odróżniania autorytetu od celebryty i zachęcenie jej do przestrzegania prawa;
- podniesienie kompetencji i wiedzy wśród nauczycieli oraz wychowawców w zakresie budowania autorytetu i dobrych relacji
z młodzieżą;
- zwiększenie umiejętności rodzicielskich w zakresie budowania więzi z dzieckiem.

Autor: spstroza |