DOJAZDY

Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających:

1) dowozem zamkniętym  z Zajazdu objęta jest tylko grupa dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej,  których  odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km; pozostali uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo, bo mogą korzystać  z nowego chodnika wzdłuż drogi krajowej,

2) uczniowie klas I – III z Gruszowca, Porąbki i Zadziela, których odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km będą dowożeni przewozem zamkniętym, tak jak w poprzednich latach,

3) uczniowie klas IV – VIII spełniający wymogi  do zwrotu  kosztów dowozu do szkoły przez lokalny samorząd mogą korzystać  z transportu publicznego  – firmy „Limbus” lub innego przewoźnika –  wykupując bezpośrednio u przewoźnika bilet miesięczny, a następnie ubiegać  się o zwrot poniesionych kosztów.

Przypominam, że  pełny zwrot kosztów dowozu otrzymują uczniowie, których odległość od szkoły jest większa niż 3 km – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i większa niż 4 km – dla uczniów klas V –  VIII szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z programu przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobra w 2012r. „Bezpieczna droga do szkoły” i starać się o zwrot kosztów wykupionego biletu  z następującą dopłatą:

1. Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga wynosi:

a) od 2.600 metrów do 3.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu

b) od 2.200 metrów do 2.600 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c) od 1.800 metrów do 2.200 metrów – dopłata 40 % ceny biletu miesięcznego 

2. Dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych , jeżeli droga wynosi:

a) od 3.400 metrów do 4.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu miesięcznego

b) od 2.800 metrów do 3.400 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c) od 2.200 metrów do 2.800 metrów – dopłata 40 % ceny biletu.

Rozkład dojazdów:

 

Dokumenty

Powyższe dokumenty można składać w następujący sposób:

  • osobiście w sekretariacie (codziennie w godz. ………..
  • przesyłać na email szkoły dyrstroza@wp.pl
    Na email przesyłać można czytelny skan/zdjęcie dokumentów lub może być też przesłany tekst w wiadomości mailowej.