Parę słów dla rodziców pierwszaka

utworzone przez | 29.03.2021

Rozpoczęcie nauki w klasie I to duże wyzwanie zarówno dla samego dziecka, jak i dla rodzica, dlatego warto się do tego wydarzenia przygotować, czytając między innymi zamieszczony tutaj poradnik.

Rozmawiaj z dzieckiem na temat szkoły. Rozmowa bowiem to podstawa przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki. Podczas niej należy pamiętać, aby  przedstawić szkołę, jako miejsce przyjazne dziecku, w którym łatwo nawiąże nowe przyjaźnie oraz zdobędzie potrzebną wiedzę i umiejętności. Znajdź czas, aby wysłuchać, tego jak minął dziecku czas w szkole. Codzienna rozmowa o tym, to najlepsza metoda, aby mieć wiedzę o szkolnym życiu twego dziecka – ucznia.

Utrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy – uczęszczaj na zebrania klasowe, lekcje otwarte i indywidualne konsultacje. 
Twoja współpraca z wychowawcą na pewno wyjdzie pierwszakowi na dobre – kto bowiem zna go lepiej niż ty? Informuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu prac domowych. Dzięki rozmowie z nauczycielem możesz znaleźć rozwiązanie wielu problemów.

Słuchaj wskazówek  ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem.
W sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy, pedagoga szkolnego lub poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Poinformuj wychowawcę o stanie zdrowia dziecka
Wiedza w tej sferze będzie pomocna dyrektorowi, wychowawcy oraz innym nauczycielom w odpowiednim zorganizowaniu opieki i pomocy dziecku posiadającemu problemy zdrowotne. Pragniemy również, abyście Wy Rodzice byli spokojni o to, iż w szkole Wasze dziecko będzie należycie zaopatrzone.

Wyjaśnij dziecku, że nauczyciel to też przyjaciel, osoba, której dziecko może zaufać  i od której może uzyskać pomoc.
Nigdy  nie strasz dziecka, mówiąc, że wychowawca je ukarze. Dziecko wtedy  już zupełnie przestanie rozumieć, że szkoła jest drugim domem. Szybko bowiem zauważy, że nauka to przykry obowiązek.

Stwórz dziecku odpowiednie warunki i dobrą atmosferę do nauki. Przygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.) Zadbaj o to, aby dziecko odrabiało lekcje w ciszy i spokoju. Bądź niedaleko, aby dziecko mogło się do Ciebie zwrócić z zadaniami, z którymi sobie nie radzi. Pamiętaj o tym, że wtedy dziecko chętniej będzie się uczyć.

Ustal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia. Wyznacz godziny przeznaczone na naukę, zabawę i odpoczynek. Proporcje muszą być zrównoważone, aby dziecko pod wpływem długiego czasu spędzonego przy lekcjach nie zraziło się do nauki.

Wdrażaj dziecko do samodzielności.
Pozwól dziecku przygotowywać  przybory i  pakować tornister, ale nie pozwól by zabierało zbędne rzeczy do szkoły. Cały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, ubieranie się, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistra.

Wymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je w czystości.

Miej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze.
Komputer – może być przydatny, ale może też szkodzić. Naucz dziecko mądrze z niego korzystać! Czas spędzony z tym urządzeniem nigdy nie zastąpi kontaktu z mamą, tatą, bratem lub kolegą. Jak wszystko w życiu, komputer ma swoje właściwe miejsce. W przypadku dzieci, które w coraz młodszym wieku uczą się nim posługiwać, określenie tego miejsca należy do rodziców.

Tłumacz dziecku, jak ma się zachowywać w szkole. 
Trzeba bowiem uświadomić dziecku, że w szkole należy słuchać i respektować polecenia nauczyciela – tak jak w domu rodziców. Wtedy łatwiej mu będzie dostosować się do szkolnych wymagań. Powinno darzyć szacunkiem starszych i inne dzieci. Dzięki temu unikniemy problemów w przyszłości.

Drodzy rodzice, mamy nadzieję, że udzielone porady pomogą Waszym dzieciom w szybkiej adaptacji do warunków szkolnych i w sprostaniu stawianymi przed nimi nowymi wyzwaniami.