Samorząd uczniowski

  • Przewodnicząca – Zuzanna Młynarczyk

  • Zastępca –  Klaudia Miśkowiec

  • Członkowie – Magdalena Trzópek, Wojtek Smaga