ŚWIETLICA

Świetlica szkolna w szkole jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od ……… do ……….

Zajęcia odbywają się w  ……………….

Świetlica realizuje roczny plan pracy z podziałem na miesiące i tygodnie zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz

Zainteresowanych rodziców prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i przesłanie na email szkoły dyrstroza@wp.pl lub złożenie osobiste w sekretariacie szkoły.

Jest możliwość pobrania wniosku w sekretariacie szkoły w godz. ……………

Karty zgłoszenia należy złożyć do …………………