Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

utworzone przez | 25.06.2023

23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023, a przedszkolaki pożegnały przedszkole. Dzień rozpoczęliśmy mszą świętą sprawowaną przez naszego katechetę i proboszcza parafii. Następnie udaliśmy się wspólnie do budynku szkoły, w którym pani dyrektor skierowała kilka słów do zebranych podsumowując rok. Kolejno wraz z przedstawicielką Rady Rodziców – panią Katarzyną Trzópek, rozdała dyplomy i nagrody dla przedszkolaków oraz nagrody, dyplomy i świadectwa z czerwonym paskiem dla najlepszych uczniów. W dalszej części spotkania przedszkolaki i ósmoklasiści przedstawili programy artystyczne po czym nastąpiło spotkanie poszczególnych klas z wychowawcami.