Zarządzenie Dyrektora Szkoły

utworzone przez | 7.02.2024

Poniżej znajduje się Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego i Szkoły Podstawowej
w Stróży na rok szkolny 2024/2025. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z jego treścią i zastosowanie się do podanych informacji.